kuvassa TK-työkalutiimin ruiskupuristettuja eri värisiä kapseleita

TK-TYÖKALUTIIMIN yritystarina

Marianne Nurminen kertoo seuraavaa:

TK-Tiimi on Hollolassa sijaitseva muovituotteiden sopimusvalmistaja. Olemme ruiskuvalutuotteiden asiantuntija lähes 40 vuoden kokemuksella. Suunnittelemme ja valmistamme vaativia tuotteita eri aloille komponenteiksi ja kestäviä ruiskuvalumuotteja räätälöidysti asiakkaidemme käyttöön. Toimimme myös ruiskuvalutuotteiden sopimusvalmistajana useille yrityksille.

Muovituotteiden valmistus vaatii jatkuvasti kehittyneempiä menetelmiä ja tietotaitoa. Siksi panostamme osaamisemme kehittämiseen, jotta voimme tarjota asiakkaillemme suomalaisen muoviteollisuuden kärkipään asiantuntemusta. Pyrimme siihen, että palveluvalikoimamme palvelee asiakasta koko prosessin ajan ideavaiheesta aina valmiin tuotteen jatkojalostukseen asti. TK-Tiimi valmistaa korkealaatuisia ruiskuvalumuotteja ja muovituotteita muun muassa sähkö- ja elektroniikkatarviketeollisuuden, ajoneuvo-, ja urheiluvälinevalmistajien sekä rakennus- ja lääketeollisuuden tarpeisiin.

TK-Tiimin ajanmukaiset tuotantotilat sijaitsevat Hollolassa Salpakankaan yritysalueella. Keskeinen sijainti hyvien liikenneyhteyksien päässä mahdollistaa asiakkaille nopeat toimitukset sekä pikaiset huollot ja korjaukset.

TK-Tiimin palvelukokonaisuudella uuden tuotteen saattaminen ideasta valmiiksi tuotteeksi markkinoille on tehty asiakkaalle mahdollisimman helpoksi. Asiointi yhden toimijan kanssa riittää. Omasta muottitehtaasta löytyvät kaikki muotinvalmistuksessa tarvittavat teknologiat. Muottien koejaot hoituvat nopeasti omassa muovituotannossa. Koeajon jälkeen muotti voi siirtyä joko TK-Tiimin tai asiakkaan omaan muovituotantoon.

Kestäviä materiaalivalintoja

Oikeat materiaalivalinnat ovat tärkeitä tuotteen elinkaarelle. Vaihtoehdot tuotteen elinkaaren jälkeiseen kierrätykseen, uusiokäyttöön tai hävittämiseen päätetään jo tuotteen materiaalia valittaessa. Tänä päivänä on jo saatavilla polymeerejä, jotka on valmistettu fossiilisten lähtöaineiden sijaan uusiutuvista luonnon raaka-aineista. Olemme alallamme edelläkävijöitä bioraaka-aineiden ja kierrätettyjen materiaalien käytössä, valmistetuissa muoteissa ja biomateriaalista valmistettujen tuotteiden tuotannossa.

TK-Tiimi tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden valmistuttaa tuotteitaan ruiskuvalamalla mm. täysin uudentyyppisestä raaka-aineesta, joka tarjoaa käänteentekeviä parannuksia muovijäte- ja päästöongelmiin. Kyseessä on Sulapac-materiaali, joka on valmistettu ympäristöä säästävistä komponenteista, jotka ovat turvallisia niin ihmisille kuin ympäristöllekin.

Bureau Veritas Certification on myöntänyt TK-Työkalutiimi Oy:lle ISO 9001 –laatujärjestelmäsertifikaatin ja ISO 14001 ympäristöjärjestelmäsertifikaatin osoituksena siitä, että toimintamme on johtamisjärjestelmästandardien vaatimusten mukaista. Sertifioitu toimintajärjestelmämme on rakennettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 -standardien mukaisiksi ja se kattaa ruiskuvalumuottien, muovituotteiden ja niiden kokoonpanojen suunnittelun, myynnin, markkinoinnin ja valmistuksen.

TK-Tiimin toiminnan tavoitteena on huomioida asiakas kaikissa toiminnoissaan toimittamalla hänelle vaatimustenmukaisia ja toimitusvarmoja laatutuotteita ympäristöystävällisesti ja kannattavasti. Yrityksen tavoitteena on toimittaa asiakkaille vain virheettömiä, asiakkaiden, lakien ja sopimusten vaatimukset täyttäviä tuotteita ja palveluja. Tämä edellyttää kaikilta työntekijöiltä laatutietoisuutta ja vastuuta oman työn jatkuvasta korkeasta laadusta. Toimimme taloudellisesti, turvallisesti ja tehokkaasti noudattaen toimintaamme liittyvää lainsäädäntöä ja määräyksiä. Toimintamme päämääränä on puhdas ympäristö. Olemme sitoutuneet selvittämään toimintamme ympäristövaikutukset. Toimimme siten, että haitalliset vaikutukset jatkuvasti pienenevät ja ympäristön pilaantuminen ehkäistään. Edistämme kaikissa toiminnoissa mahdollisuuksiemme mukaan jätteiden hyödyntämistä ja kierrätystä kertoo Marianne Nurminen.