Strateginen yleiskaava

Viimeksi päivitetty: 13.09.2023

Strateginen yleiskaava on koko kunnan yleispiirteinen kaava, joka jakautuu viidelle teemakartalle.
Kaava linjaa yhdyskuntarakenteen kehittämisen suuntaa ja maankäytön tarkoituksenmukaista kehittämistä sekä edistää taloudellista, toimivaa ja viihtyisää yhdyskuntarakenteen syntymistä.

Strateginen yleiskaava 2020

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 10.5.2021 Hollolan strategisen yleiskaavan 2020 ja kaava on tullut voimaan valitusmenettelyn jälkeen 19.8.2023.
Kaava on laadittu oikeusvaikutteisena.
Strategisen yleiskaavan alueella on voimassa tarkempia osayleiskaavoja mm. Hämeenkosken keskustan ympäristön, Messilä-Tiirismaan ja Kalliola-Paimelan osayleiskaavat. Strateginen yleiskaava ei myöskään koske osaa ranta-alueista, joissa on voimassa osayleiskaavat.

Katso strategisen yleiskaavan karttoja määräyksineen karttapalvelusta. Määräykset saat näkyviin klikkaamalla kartalla käyttötarkoitusmerkintää.

Karttapalveluun

Katso voimassa olevat osayleiskaavat karttapalvelusta.

Karttapalveluun