Saavutettavuusseloste

Viimeksi päivitetty: 19.09.2023

Hollolan kunta pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee www.hollola.fi-verkkosivustoa.

Vaatimustenmukaisuus

Hollolan kunnan verkkosivusto vastaa pääosin Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasoja A ja AA.

Ei-saavutettava sisältö

Hollolan kunnan verkkosivusto sisältää liitetiedostoja (pdf, doc), joista kaikki eivät ole saavutettavia. Ei-saavutettavia liitetiedostoja on osa ennen 23.9.2018 laadituista tiedostoista, jotka eivät kuulu sovellettavan lainsäädännön piiriin. Kunnan kanssa asioimiseen tarvittavat vanhat liitetiedostot pyritään uudistamaan saavutettaviksi vuoden 2020 aikana.

Osa videoista ei ole saavutettavia. Kaikkien videoiden tekeminen saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi olisi kohtuuttoman työlästä, raskasta tai kallista kunnan kokoon ja videon kohderyhmään nähden. Kohtuuttoman rasitteen perusteella jätetään osa videoista toistaiseksi saavutettavuusvaatimusten ulkopuolelle.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 18.9.2020. Seloste perustuu itsearvioon sekä testausohjelmalla suoritettuun tarkastukseen.

Palaute ja yhteystiedot

Hollolan kunnan verkkosivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta osoitteeseen kirjaamo@hollola.fi. Ei-saavutettavia sisältöjä voi pyytää saavutettavassa muodossa.

Saavutettavuuskantelu ja -selvityspyyntö

Mikäli saat saavutettavuuspalautteeseen epätyydyttävän vastauksen Hollolan kunnalta tai et saa pyydettyä sisältöä saavutettavassa muodossa, voit tehdä sivustosta saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön. Suomessa saavutettavuutta valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI). ESAVIn Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivuilla on ohjeet ja osoitteet ilmoituksen tekemiseen.