Kouluun ilmoittautuminen

Viimeksi päivitetty: 06.05.2024

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen tapahtuu tammikuussa Wilma-järjestelmän kautta.

Wilma-järjestelmän sähköinen ilmoittautumislomake on avoinna vain tammikuun ajan. Muina aikoina oppilasilmoituslomake tulee pyytää koulun kansliasta. Wilman sähköiset lomakkeet näkyvät vain nettiselaimella kirjautuen, eli ne eivät näy mobiilisovelluksessa.

Ilmoittautuminen Wilman lomakkeella , avautuu uuteen välilehteen

Lomakkeet Wilmassa

Lomakkeet löytyvät ylävalikosta tai klikkaamalla kolmesta pisteestä.

Lisätietoja ilmoittautumisesta

Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Kouluun ilmoittautumisesta tiedotetaan Hollolan Sanomissa ja verkkosivujen kautta.

Jos sinulla ei ole Wilma-tunnuksia tai lapsen koulu ei ole tiedossa, ole yhteydessä Hyvinvointipalveluihin: hyvinvoinninpalvelualue@hollola.fi

Huoltaja, joka haluaa lapselleen lykkäystä koulunkäynnin alkamisesta, tulee toimittaa sitä koskeva kirjallinen anomus ja asiantuntijalausunto hyvinvointipalveluihin toukokuun loppuun mennessä.

Huoltaja, joka haluaa hakea lapselleen koulupaikkaa muusta kuin lähikoulusta (toissijainen koulupaikka):

  • Täytä Wilman ilmoittautumislomake, jotta oppilaan lähikouluun välittyy tieto haustasi muuhun kuin lähikouluun.
  • Toissijaista koulupaikkaa haetaan koulun rehtorilta alla olevan ”Hakeminen muuhun kuin lähikouluun” -linkistä avautuvan ohjeistuksen mukaisesti.

Kalenterivuonna 5 vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat vaikeavammaiset lapset, jotka eivät vielä ole koulussa, tulee ilmoittaa tammikuun loppuun mennessä erityisopetuksen rehtorille:

044 780 1222

Virastotie 3, 15870 Hollola.

Vaikeavammaisella tarkoitetaan vaikeasti tai keskiasteisesti näkö-, kuulo-, liikunta- tai kehitysvammaista tai vamman vaikeusasteen puolesta näihin verrattavaa lasta. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää 6 vuotta.

Jos sinulla ei ole Wilma-tunnuksia, olet muuttamassa kuntaan tai lapsen koulu ei ole tiedossa, ole yhteydessä Hyvinvointipalveluihin: hyvinvoinninpalvelualue@hollola.fi

Huoltajan tulee ilmoittaa puhelimitse oppilas tulevaan kouluunsa, täyttää koulun kansliasta saatava oppilasilmoitus -lomake ja sopia mahdollisesta tutustumiskäynnistä koulun rehtorin kanssa.

Loma-aikana paikkakunnalle muuttava voi ilmoittautua: hyvinvoinninpalvelualue@hollola.fi

Perusopetuslain mukaan kunta osoittaa oppilaalle koulupaikan. Tällöin on kyseessä oppilaalle osoitettu lähikoulu. Oppilaalla on oikeus hakeutua myös muuhun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun. Tällöin kyseessä on toissijainen koulu ja hakijoihin sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita. Hollolan hyvinvointivaliokunta on päättänyt kokouksessaan 23.6.2021 §70 toissijaiseen kouluun hakeutumisen valintaperusteista.

Hakeminen muuhun kuin lähikouluun , avautuu uuteen välilehteen