Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen 

Viimeksi päivitetty: 13.09.2023

Ympäristönsuojeluviranomaiselta voi hakea lupaa poiketa jäteveden perustason puhdistusvaatimuksista ranta-alueella tai pohjavesialueella. Poikkeamislupa voidaan myöntää enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan.

Poikkeaminen voidaan myöntää, jos ympäristöön aiheutuva kuormitus on vähäistä tai käsittelyjärjestelmän parantaminen olisi kiinteistön haltijalle kohtuutonta taloudellisesti tai teknisesti. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon kiinteistön sijainti alueella, joka on tarkoitettu ulotettavaksi viemäriverkoston piiriin, kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät sekä kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus tai muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.

Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten että kuormitus lisääntyy tai jos kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu.

Poikkeamishakemuksen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista liitteineen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@hollola.fi tai postitse: Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, PL 66, 15871 Hollola