Rakennusvalvonta

Viimeksi päivitetty: 14.06.2024

Rakennusvalvonnan palveluissa on käytössä kunnanosiin perustuva aluejako.
Olkaa rakentamisen neuvontaan ja ohjaukseen, lupa-asiointiin tai katselmusten tilaamiseen liittyvissä asioissa yhteydessä oman alueenne rakennustarkastajaan.

Timo Rekola on lomalla 10.6. – 28.6.2024
Jari Eklund on lomalla 1.7. – 19.7.2024
Lauri Pasanen on lomalla 1.7.- 26.7.2024
Sari Airiainen on lomalla 8.7. – 2.8.2024

Arkistopalvelut on suljettuna 8.7. – 2.8.2024

Rakennustarkastajien aluejako , avautuu uuteen välilehteen

Palvelemme teitä puhelimitse ja sähköpostitse. Lupa-asiointia voi hoitaa normaalisti sähköisen asiointipalvelumme kautta.
Lupien käsittelyaika on n. 2 kk.

Sähköinen asiointipalvelu , avautuu uuteen välilehteen

Arkistopalvelut
Rakennusvalvonnan arkistoituja rakennuspiirustuksia sekä kiinteistö- ja rakennustietojen tulosteita tilataan sähköisen asiointipalvelun kautta.
Palvelu toimii verkkokauppana, jossa tilaukset myös maksetaan verkkomaksuna.

  • Sähköinen asiointipalvelu

    Sähköinen asiointipalvelu

    Rakennusvalvonnalla on käytössä sähköinen asiointipalvelu rakentamiseen liittyvien lupien hakemiseen ja rakentamisen aikaiseen asiointiin.

Rakennusoikeus määräytyy asemakaavoitetuilla alueilla asemakaavassa ilmoitetun tontin tehokkuusluvun mukaan.

Yleiskaavoissa voi myös olla määräyksiä rakennusoikeuden määrästä. Jos yleiskaavassa ei ole merkintää yleiskaavaan merkityn rakennuspaikan rakennusoikeudesta, määräytyy yleiskaavan rakennusoikeus haja-asutusalueella rakennusjärjestyksen määräysten mukaisesti.

Rakennusoikeuskyselyt käsitellään mahdollisesti rakennusvalvonnan ja maankäytön viikkopalaverissa, asiasta ilmoitetaan käsittelyn jälkeen.

Kyselyt osoitetaan suoraan rakennustarkastajille, mieluimmin sähköpostilla.

Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025. Lupamenettelyt ja eri toimenpiteiden luvanvaraisuus tulevat muuttumaan uuden lain myötä. Uuden lain käytännön vaikutukset tarkentuvat, kun lain nojalla annettavia asetuksia valmistuu ja kunnan rakennusjärjestys päivitetään ennen lain voimaantuloa.

Uusi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä annettu laki tulee voimaan 1.1.2024. Jatkossa sääntely ohjaa suunnitteluun ja tietojen toimittamiseen tietomalleina tai muuten koneluettavassa muodossa.

Päivitämme näille sivuille tietoja ajankohtaisista rakentamisen lupamenettelyihin vaikuttavista muutoksista.