Katujen kunnossapito

Viimeksi päivitetty: 19.01.2024

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, puistojen, istutusten ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla.

Hollolan katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapitoa hoitaa Terranor Oy.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta. Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta.

Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle huomattavaa haittaa.

Tontin omistajalla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Katujen ja kevyen liikenteen väylien auraus

Kadut on jaettu kunnossapitoluokkiin niiden toiminnallisen luokan mukaisesti

-pääkadut IA ja I
-kokoojakadut II
-tonttikadut III
-kevyen liikenteen väylät A ja B

Tämä vaikuttaa niin auraustöiden lähtörajoihin ja sallittuihin maksimilumimääriin kuin myös niihin toimenpideaikoihin, jonka kuluessa työt tulee urakoitsijan suorittaa. Pääsääntöisesti kevyen liikenteen väylät ja pääkadut aurataan ensin, sen jälkeen aurataan kokoojakadut ja tonttikadut viimeisenä.

Lue lisää aurauksista linkeistä; Aurausten lähtörajat ja toimenpideajat

Hollolan kunnan hoitovastuulla olevat kohteet ja kunnossapitoluokat on katsottavissa karttapalvelussa.
(valitse tasoksi: Katualueet, Hollola)

Karttapalveluun , avautuu uuteen välilehteen

Hollolan kunnalle tulee tehdä ilmoitus kadulla tai muulla yleisellä alueella sattuneesta vahingosta, mikäli vahingon kärsinyt katsoo tapahtuneen johtuneen puutteellisesta kohteen kunnosta tai kunnossapidosta.

Ilmoitus vahingosta tulee tehdä viipymättä kunnan kunnossapitourakoitsijalle Terranor Oy:lle
sähköpostilla hollola@terranor.fi ja/tai päivystysnumeroon 010 2488 990 (24/7).

 

Vahingosta aiheutuneista kustannuksista voi hakea korvauksia kunnalta, toimittamalla vapaamuotoinen korvausvaatimus kunnan kirjaamoon sähköpostilla:
kirjaamo@hollola.fi
tai osoitteella:
Hollolan kunta, PL 66, 15871 Hollola

Korvausvaatimuksen sisältö:

  • kuvaus tapahtumista ja aiheutuneista vahingoista
  • ajankohta (päivämäärä ja tarkka kellonaika)
  • vahinkoilmoituksen ajankohta
  • tarkka paikka (mielellään kartalla esitettynä)
  • sää- ja keliolosuhteet tapahtuman ajankohtana
  • mahdolliset todistajat
  • kuitit aiheutuneista kustannuksista
  • tieto mahdollisesti vakuutuksen kautta haetuista korvauksista
  • hakijan yhteystiedot