Asiakasmaksut esiopetuksessa

Viimeksi päivitetty: 21.05.2024

Esiopetus on maksutonta. Mikäli lapsella on lisäksi esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen tarve, määräytyy asiakasmaksu sen osalta samoin perustein kuin varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat Lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016 11§).

Asiakasmaksutiedote 1.8.2024 alkaen , opens in a new tab Asiakasmaksutiedote 1.3.2023 alkaen , opens in a new tab

Tulot, joita ei oteta huomioon maksua määrättäessä:

 • Lapsilisä
 • Vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaiset etuudet: lapsen hoitotuki, vammaistuki tai eläkettä saavan hoitotuki
 • Kansaneläkelain (568/2007) mukainen lapsikorotus
 • Lasten kotihoidon tuki
 • Asumistuki
 • Ansiotuloa korvaavat kohtuulliset päivärahat tai matka- ja majoituskorvaukset
 • Tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut
 • Sotilasavustus, rintamalisä
 • Äitiysavustukset
 • Opintoraha, Työllisyysrahaston maksama aikuiskoulutustuki, opintotuen asumislisä
 • Toimeentulotukena maksettavaa toimintaraha ja matkakorvaus
 • Opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset
 • Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukainen ylläpitokorvaus
 • Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukainen kulukorvaus
 • Perhehoidon kustannusten korvaukset

Lain momentti on ns. poissulkeva, eli kaikki muut tulot otetaan huomioon maksua määrättäessä