Rajan näyttö

Viimeksi päivitetty: 15.09.2023

Rajan näyttö on epävirallinen mittaustoimenpide rajan paikan selvittämiseksi.

Rajan näyttö voidaan tehdä, jos tontin rajamerkit ovat hävinneet ja rajan paikka on epäselvä ja se halutaan selvittää esim aidan rakentamista varten. Rajan näyttö on epävirallinen toimenpide, jossa ei merkitä tai rakenneta rajapisteitä pyykeillä, vaan kunnan mittaryhmä merkitsee rajan tai rajamerkit tilapäisesti puupaaluin ja/tai maalimerkein.

Kunta suorittaa tilauksesta epävirallisia rajannäyttöjä myös yksityishenkilöille tuntiveloituksella asemakaava-alueella.

Rajan näytön asemakaava-alueella voi tilata paikkatietokoordinaattorilta.

Mikäli rajamerkki on kadonnut ja halutaan virallinen rajankäynti, sen voi tilata maanmittauslaitokselta.