Öljysäiliön maahan jättäminen

Viimeksi päivitetty: 14.09.2023

Hollolan kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä edellytetään, että käytöstä poistetut maanalaiset öljysäiliöt puhdistetaan ja poistetaan putkistoineen maaperästä. Vaatimuksesta voidaan joustaa ainoastaan perustellusta syystä. Vanhat säiliöt voivat sijaita sellaisessa paikassa, että niitä on teknisesti vaikea tai mahdoton poistaa esim. rikkomatta rakennuksen rakenteita tai aiheuttamatta sortumisvaaraa.

Poikkeusta säiliön poistamisvelvollisuudesta voi hakea kirjallisesti ympäristönsuojeluviranomaiselta. Hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maaperään toimitetaan kirjaamoon. Ympäristönsuojeluviranomainen tekee asiassa päätöksen, josta peritään taksan mukainen maksu.

Hakemus voi olla vapaamuotoinen ja siinä tulee esittää:

TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ
Kiinteistön omistaja/haltija ja yhteystiedot
Kiinteistön osoite
Kiinteistötunnus

TIEDOT SÄILIÖSTÄ
Materiaali
Säiliön tilavuus ja ikä
Tarkastus- ja puhdistuspäivämäärä
Tarkastuksen/puhdistuksen tekijä

PERUSTELUT MAAHAN JÄTTÄMISELLE
Esim. säiliö sijaitsee paikassa, josta sen poistaminen on vaikeaa. Missä?
Säiliön poistaminen voi vahingoittaa rakenteita. Mitä ja miten?

LIITTEEKSI kopio tarkastuspöytäkirjasta sekä asemapiirros tai vastaava, josta säiliön paikka selviää.

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen sivuilta löytyy ohjeita niin öljysäiliön käytöstä poistamiseen kuin muihinkin kotitalouksien öljylämmitystä ja kemikaalien varastointia koskeviin asioihin.