Koululaiskuljetukset

Viimeksi päivitetty: 24.05.2024

Kunta järjestää esi- ja peruskoulun oppilaille maksuttoman kuljetuksen tai avustaa oppilaan kuljettamista tai saattamista seuraavissa tapauksissa, kun oppilas käy kunnan osoittamaa koulua:

  • oppilas on esi.-2. luokalla ja hänen koulumatkansa on yli 3 km pitkä
  • oppilas on 3.-9. luokalla ja hänen koulumatkansa on yli 5 km pitkä
  • koulumatka muodostuu ilman kuljetusta oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Koulumatkan vaikeutta tai vaarallisuutta arvioidaan koululiitu-ohjelman ja rasittavuutta asiantuntijalausunnon (lääkärinlausunto) pohjalta.

Jos oppilas käy muuta kuin kunnan osoittamaa koulua, ei koulumatkakustannuksia myönnetä kuin erityisestä syystä, joka voi olla terveydentilaan liittyvä tai muu harkinnanvarainen syy. Vieraan kunnan kouluissa käymistä ei tueta matkakustannusten osalta. Vesikansan oppilaille yläkoulupaikan osoittaa Lahden kaupunki.

Koululaiskuljetusten päätöksiin liittyvissä asioissa lisätietoja antavat ensisijaisesti koulujen rehtorit. Muissa koululaiskuljetusasioissa käännythän koulun toimistosihteerin puoleen.

Hollolan kunnan alueella MunApp-sovellus tuo tiedot koululaiskuljetuksista matkapuhelimeen esi- ja perusopetuksen huoltajille ja oppilaille. Lisätietoja MunApp-sovelluksen oppilaan katseluoikeudesta tämän sivun Lisätietoja -kohdan alta Koululaiskuljetukset esi- ja perusopetuksessa 2024-2025 -tiedotteelta.

MunAppissa huoltaja voi

  • tarkistaa aamun hakuajan
  • seurata milloin asiakas nousee ja poistuu kyydistä
  • perua kuluvan ja seuraavan viikon kuljetuksia
  • tarkistaa kuljetuksen suorittavan auton rekisterinumeron

MunAppissa oppilas voi

  • tarkistaa aamun hakuajan
  • tarkistaa kuljetuksen suorittavan auton rekisterinumeron
Liikenneturvallisuusarviokartta , avautuu uuteen välilehteen