Asuminen

Aktiivinen, turvallinen, yhteisöllinen, kotoisa, vireä, juureva, perheystävällinen, vehreä ja itsenäinen – näillä adjektiiveilla hollolalaiset itse kuvailevat kotikuntaansa. Niistä rakentuu myös Hollolan johtolause Monta luontoa.

Kodin paikka

Kotiin Hollolaan

Täältä löydät tietoa vuokra-asunnoista, asumisoikeusasunnoista sekä asumisen tukiin liittyvistä asioista.

Energianeuvonta

Järkevä energiankäyttö vähentää asumisesta ja liikkumisesta kertyviä kustannuksia, siis säästää rahaa.

Varautuminen

Varautuminen on valmistautumista ennalta erilaisiin yllättäviin häiriötilanteisiin.

Vesihuolto

Vesihuolto kattaa talousveden hankinnan ja jakelun sekä asianmukaisen jäteveden viemäröinnin ja käsittelyn.

Jätehuolto ja kierrätys

Lajittelu lisää jätteiden arvoa, koska erilleen kerätyt jätemateriaalit voidaan helpommin kierrättää.

Leikkipuistot

Kunnastamme löytyy runsaasti hyvin hoidettuja leikkipuistoja ja -paikkoja, jotka tarjoavat turvallisia, monipuolisia ja viihtyisiä leikkiympäristöjä.