Strategia ja ohjelmat

Viimeksi päivitetty: 10.11.2023

Kuntastrategia on kunnan ylimmän päätöksentekoelimen hyväksymä pitkän tähtäimen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Strategia sisältää kuntayhteisössä ja kuntaorganisaatiossa tapahtuneen vuorovaikutuksen johtopäätöksenä tehtävät linjaukset siitä, mitä pidetään kaikkein tärkeimpinä asioina ja joihin halutaan erityisesti panostaa.

Artikkeli: Hollolan strategia ei kulje perinteisiä polkuja , avautuu uuteen välilehteen

Hollolan kunnan kuntastrategia jakautuu kahteen osioon:

  1. Kuntastrategia, joka vastaa kysymykseen: Millainen kunta Hollola on vuonna 2035.
  2. Kuntastrategian alaiset ohjelmat, jotka vastaavat kysymykseen: Mitä keskeisiä asioita edistämme tällä valtuustokaudella 2022-2025, jotta kuntastrategian mukainen tavoite vuodelle 2035 saavutetaan.

Kuntastrategia on sekä kuvaus keskeisistä toimintaa ohjaavista arvoista että tahdon ilmaus haluttavasta merkittävästä muutoksesta kunnassa. Strategisten ohjelmien lisäksi kunnalla on lukuisia muitakin ohjelmia, joita edistetään samanaikaisesti.

Hollolan kunnanvaltuusto hyväksyi 13.12.2021 kuntastrategian, joka ohjaa kunnan toimintaa ja päätöksentekoa vuoteen 2035 asti. Strategia määrittää kunnan arvot: Hirveen tulevaisuustaitoinen, Hirveen rohkee, Hirveen arvostava ja Hirveen ketterä. Kaksiosaisen visiomme kuntastrategia kiteyttää seuraavasti: Hirveen haluttu ja Hirveen hyvä esimerkki.

Kuntastrategiasta johdetut strategiset ohjelmat hyväksyttiin valtuustossa 20.6.2022. Strategiset ohjelmat 2022-2025 havainnollistaa ne keskeiset hankkeet, joita edistetään valtuustokauden aikana. Strategiset ohjelmat täsmentyvät talousarviosuunnittelussa vuositason suunnitelmaksi ja niiden seuranta tapahtuu osana kunnan osavuosikatsauksia sekä tilinpäätöstä.