Vesiliikennerajoitukset

Viimeksi päivitetty: 24.10.2023

Määrätyillä vesialueilla voidaan kieltää vesikulkuneuvolla liikkuminen määräajaksi tai toistaiseksi tai rajoittaa sitä. Näin voidaan tehdä liikenteen, ympäristön, kalastuksen tai muun elinkeinon suojaamiseksi tai yleisen virkistyskäytön tai muun yleisen edun vuoksi.

Yleisiä kulkuväyliä koskevista alueellisista kielloista tai rajoituksista päättää Väylävirasto ja muita vesialueita koskevista kielloista ja rajoituksista päättää alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).