Vesihankkeet

Viimeksi päivitetty: 09.10.2023

Hollolan kunta tarttuu työllään vesienhoitoon monella sektorilla ja yksi käytetty työkalu on hankkeistaminen, jolla kehitys- ja tutkimustyötä saadaan edistettyä. Hankkeita tehdään usein yhteistyössä kunnan eri tiimien sekä erilaisten sidosryhmien kanssa.

2022 – 2023

Koivusillan kuormitusselvityksen hanke, Hollolan kunta

Koivusillanjoki on lähtee Hollolan Hedelmätarhan alueelta ja kuuluu laajaan Porvoonjoen valuma-alueeseen, jonka kuormitusta selvitetään osa kerrallaan. Keskeisenä osana hanketta oli myös yhteys virkistysaueena tärkeänä pidettyyn Hedelmätarhanlampeen.

Salpakankaan viemäriylivuotohanke, Hollolan kunta

Hankkeessa tarkkailtiin Salpakankaan keskeisimpien viermäriputkien ylivuotomahdollisuuskia.

Hahmajärven padon kunnostussuunnitelma, Vesijärvisäätiö, paikalliset aktiivit

Hahmajärven pinnan korkeuden turvaavan padon kunnostaminen

2023 – 2024

Teuronjoen Koskenkosken pohjapatohankkeen lupaprosessi, Hollolan kunta, Vanajavesisäätiö

Hämeenkosken Kosken pohjapato vaatii kunnostusta ja uudistusta, jonka lupaprosessia viedään eteenpäin hankkeen kautta.

Luontopohjaiset ratkaisut asuinalueen hulevesien hallinnan ratkaisuna – Case Sorvanen, Hollolan kunta, Vesijärvisäätiö

Hankkeessa vähennetään hulevesien aiheuttamaa kuormitusta ympäristölle.

Haussa:

Kaupunkivesien kokonaisvaltainen hallintasuunnitelma, Hollolan kunta, Lahden kaupunki, LahtiAqua