Sosiaaliasiamies

Viimeksi päivitetty: 13.09.2023

Varhaiskasvatuslaki (540/2018) 53§ määrittelee, että vanhemmilla ja huoltajilla on oikeus saada sosiaaliasiamiehen palveluita. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa muistutuksen tekemisessä, tiedottaa vanhempien ja huoltajien oikeuksista ja toimia heidän oikeuksiensa edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Sosiaaliasiamiehellä on puolueeton ja neuvova rooli. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Hän ei voi myöskään muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä. Sosiaaliasiamiehen palvelut ovat vanhemmille ja huoltajille maksuttomia.

Hyvinvointialueen sosiaaliasimies