Esityslistat, pöytäkirjat, kunnan ilmoitukset sekä kaavat

Viimeksi päivitetty: 10.11.2023

Kunnan toimielinten esityslistat julkaistaan kunnan sivuilla yleisessä tietoverkossa jo ennen toimielinten kokouksia.

Kunnanhallitus kokoontuu yleensä maanantaisin klo 16. Kokouksen esityslista julkaistaan yleisessä tietoverkossa pääsääntöisesti kokousta edeltävänä torstaina.

Valtuusto kokoontuu noin joka toinen kuukausi. Kokouspäivä on maanantai klo 18. Esityslista julkaistaan yleisessä tietoverkossa pääsääntöisesti kokousta edeltävänä tiistaina.

Valtuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia ja ne videoidaan. Videolähetykset välitetään nähtäväksi suorana yleisessä tietoverkossa. Kunnanhallituksen päätös 21.8.2023 § 177 Valtuuston kokousten esittäminen sähköisessä verkossa

Valiokunnat ym. toimielimet kokoontuvat toimielimen päättäminä aikoina.

Toimielinten pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusohjeineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisessä tietoverkossa siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään. Ennen pöytäkirjan julkaisemista kunnan verkkosivuilla pöytäkirjasta poistetaan salassa pidettävät tiedot. Pöytäkirjat pidetään yleisessä tietoverkossa nähtävillä noin kahden vuoden ajan kokousten jälkeen. Vanhempia pöytäkirjoja voi tiedustella kunnan kirjaamosta, kirjaamo(a)hollola.fi.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Yleisessä tietoverkossa julkaistaan myös viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ja kunnan kaavat.

Lahden kaupungin organisaatiossa toimivien

Lahden seudun joukkoliikennelautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa osoitteessa http://www.lahti.fi Heinolan, Lahden ja Orimattilan kaupunkien sekä Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Kärkölän, Padasjoen ja Sysmän kuntien osalta sekä sähköisesti Lahti-Pisteessä, Kirkkokatu 31, Lahti.

Lahden seudun jätelautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa osoitteessa http://www.lahti.fi Heinolan, Lahden ja Orimattilan kaupunkien sekä Asikkalan, Hollolan, Kärkölän, Padasjoen ja Sysmän kuntien osalta sekä sähköisesti Lahti-Pisteessä, Kirkkokatu 31, Lahti.