Oppilaanohjaus

Viimeksi päivitetty: 08.11.2023

Oppilaanohjauksen keskeisenä tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Lisäksi oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään. Sen avulla edistetään oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista sekä ehkäistään syrjäytymistä koulutuksesta ja työelämästä.

Alakoulussa ohjaus toteutuu kiinteänä osana muuta opetusta ja koulun toimintaa. Yläkoulussa päävastuu ja ohjauksen koordinointi on oppilaanohjaajilla, jotka työskentelevät Heinsuon, Kankaan ja Salpakankaan kouluissa.

Suomen koulutusjärjestelmä antaa mahdollisuuksia erilaisiin oppimispolkuihin.
Lähde: https://okm.fi/koulutusjarjestelma

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada koulupäivinä opintojen ohjausta

  • opiskelutaidot ja koulunkäynti
  • itsetuntemus
  • tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus
  • jatko-ohjaus perusopetuksen jälkeisiin opintoihin
  • jatko-opintomahdollisuudet
  • ammatit ja ammattialat
  • työelämään tutustuminen

Kaikki oppilaat saavat tarvittaessa oppilaanohjauksen tuntien lisäksi neuvontaa ja ohjausta henkilökohtaisesti tai pienryhmissä. Lisäksi oppilaita ohjataan erilaisten tiedonhankintavälineiden sekä yhteiskunnan tarjoamien neuvonta- ja ohjauspalveluiden käytössä.


Jos oppilas tarvitsee tukea hakeutuessaan perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin, hänellä on oikeus saada oppilaanohjauksen lisäksi tarpeidensa mukaista tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta vuosiluokilla 8. ja 9.

Tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen painopisteenä on kehittää oppilaan jatko-opintovalmiuksia sekä ohjata oppilas hänelle sopiviin jatko-opintoihin.

Tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen tarpeen arvioi ensisijaisesti oppilaanohjaaja. Tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta saavalle oppilaalle tehdään jatko-opintosuunnitelma.

Päijät-Hämeen perusopetuksen seudullinen ohjaussuunnitelma , avautuu uuteen välilehteen Opintopolku.fi – Löydä oma polkusi , avautuu uuteen välilehteen Wilmaan kirjautuminen , avautuu uuteen välilehteen