Asemakaavat

Viimeksi päivitetty: 13.02.2024
asemakaavakartta

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Asemakaavassa vahvistetaan myös nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan ja kaavan hyväksyy kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan. Asemakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) annetaan ohjeet asemakaavoitukseen vaikuttamisesta.

Ranta-asemakaava

Ranta-asemakaava laaditaan usein loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueella. Maanomistaja voi laadituttaa ranta-asemakaavan omistamalleen ranta-alueelle. Kunta vastaa ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta. Vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, jonka on erikseen todettu kelpaavan rakennusluvan perusteeksi. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.
Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Voimassa olevat asemakaavat vuodesta 2023 alkaen löytyy kaavojen julkaisusivulta kohdasta lainvoimaiset.

Kaavajulkaisusivulle

Vireillä olevat asemakaavat vuodesta 2023 alkaen löytyy kaavojen julkaisusivulta kohdasta aktiiviset.

Kaavajulkaisusivulle

Ajantasainen asemakaava löytyy karttapalvelustamme.

Valitse Karttapalvelun vasemman laidan kuvakkeista tasot
Ajantasakaava ja AsemakaavaAlueet.

Kaavamääräykset löytyvät  klikkaamalla kartalta valittua aluetta ja sen jälkeen kohtaa Lisätiedot

Karttapalveluun.

Yksityiselle tehtävistä asemakaavoista, ranta-asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista aiheutuvista kustannuksista peritään korvaus.

Kaavoituspalvelumaksut

  • Osayleiskaavat

    Osayleiskaavat

    Yleiskaava ohjaa yleispiirteisesti kunnan tai sen osan maankäytön ja liikenteen järjestämistä.

  • Strateginen yleiskaava

    Strateginen yleiskaava

    Strategiseen yleiskaavaan kuuluu pääkartta ja neljä teemakarttaa.