Koulunuorisotyö

Viimeksi päivitetty: 22.01.2024

Nuorisotyö on vahvasti mukana erilaisissa suunnitelluissa prosesseissa kouluilla. Kouluissa tehtävän työn päätavoitteita ovat osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen, sosiaalinen vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäisy.

Koulunuorisotyön eri prosessit

Lions Quest

LQ- kasvatusohjelma mahdollistaa pitkäjänteisen oppilasryhmien ryhmäyttämisen ja eri elämänalueiden läpikäymisen ja tukemisen kunkin ikäluokan vaatiman tason mukaan. Kaikki 5-luokkalaiset osallistetaan pohtimaan ja toimimaan yhden viikkotunnin verran Kompassi-suunta elämään –ohjelman mukaisesti, nuoriso-ohjaajien ohjaamana ja tukemana. LQ-ohjelman harjoituksia käytetään myös tarvittaessa muidenkin ryhmien ryhmäytykseen.

Jopo ja nivelvaihetyö

Etsivä nuorisotyö ohjaa ja on osa joustavaa perusopetusta, osallistuu ”opo-tunneille” ja auttaa nivelvaiheessa peruskoulun päättäneitä jatkopaikan löytymisessä.

Yhteistyö vanhempien kanssa

Nuorisotyöntekijät osallistuvat suunnitellusti eri luokka-asteiden vanhempainiltoihin ja tukevat vanhempainyhdistysten/toimikuntien tärkeää työtä, painottaen kohdennetusti erityisesti yläkouluikäisiin.

Nuorisotyö koululla