Vesistöt

Viimeksi päivitetty: 10.10.2023

Hollolan kunnan alueella on useita järviä, lampia ja lähteitä sekä virtavesiä. Suurin järvi on Vesijärvi, jonka pinta-alasta siis suurin osa sijaitsee Hollolassa eikä suinkaan Lahdessa.

Hollolan kunnan alue jakautuu kolmeen SYKE:n jaon mukaiseen päävaluma-alueeseen: Kokemäenjoen (35), Kymijoen (14) ja Porvoonjoen (18) vesistöalueisiin.

Kymijoen vesistöalueen suurin järvi on Vesijärvi. Muita tämän vesistöalueen järviä ovat mm. Tiilijärvet (Vähä Tiilijärvi, Keski-Tiilijärvi ja Iso Tiilijärvi), Kutajärvi, Soltinjärvi ja Arkiomaanjärvi. Vesijärveen purkautuu lukuisia pienehköjä virtavesiä, isoimpina esimerkiksi Haritunjoki ja Hammonjoki.

Porvoonjoen valuma-alueella järviä on vähemmän, merkittävimmät ovat Työtjärvi ja Hahmajärvi. Porvoonjoen valuma-alueen virtavesiä Hollolan alueella ovat mm. Vähäjoki, Koivusillanjoki, Äväntjoki, ja Hahmajoki. Porvoonjoen alkuperäinen uhanalainen taimenkanta esiintyy vain Hollolan alueen latvavesissä.

Kokemäenjoen valuma-alueella sijaitsevat mm. Sairakkalanjärvi, Valkjärvi ja puoliksi Hollolan Hämeenkoskella sijaitseva Pääjärvi. Merkittävin virtavesistö on Pääjärvestä laskeva Teuronjoki, joka jatkaa matkaansa Kärkölään. Edellä mainitut kuuluvat Mommilanjärven ja sen purkureitin valuma-alueen itäiseen osaan. Läntiseen osaan taas kuuluvat Kärpänjoki eli Laihajoki ja Pätilänjoki.