Varautuminen

Viimeksi päivitetty: 12.10.2023

Varautumisella

  • pyritään ehkäisemään vaaratilanteita, kuten myrskyn tuhoja tai tulipalon syttymistä
  • huomioidaan normaaliolojen häiriötilanteet, kuten maksujärjestelmien toimimattomuus
  • varmistetaan toimenpiteet poikkeusolojen varalta, kuten sähkökatkojen pitkittyessä.

Yksittäiset ihmiset ovat yhä merkittävämmässä roolissa varautumisen ja siihen liittyvän tiedonvälityksen osana. Kotitalouksien varautumisesta on suuri apu yhteiskunnalle ja ennen kaikkea ihmiselle itselleen. Siksi jokaisen kannattaa varautua häiriötilanteisiin.