Maastoliikennerajoitukset 

Viimeksi päivitetty: 13.09.2023

Moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttöä maastossa maa-alueella tai jäällä voidaan tietyin edellytyksin rajoittaa tai kieltää. Kielto tai rajoitus on mahdollinen, jos käytöstä aiheutuu haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinoille, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Kiellosta tai rajoituksesta päättää alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja esityksen kiellon tai rajoituksen määräämiseksi voi tehdä esimerkiksi kunta tai kunnan jäsen tai sellainen viranomainen, yhteisö tai maanomistaja, jota asia koskee.

Maastoliikennelain yleinen valvonta kuuluu ELY-keskukselle ja kunnassa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämistä maastossa valvovat poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos sekä Metsähallitus hallinnassaan olevilla alueilla. Maastoliikenne ei kuulu jokaisen oikeuksien piiriin.

Hollolan alueen maastoliikennerajoituksiin voi tutustua Syken karttapalvelussa.