Ympäristönsuojelumääräykset 

Viimeksi päivitetty: 13.09.2023

Ympäristönsuojelulain nojalla annettavien ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Ympäristönsuojelumääräykset sisältävät määräyksiä muun muassa

  • melusta
  • jätteistä
  • jätevesistä
  • kemikaalien varastoinnista.

Nykyiset ympäristönsuojelumääräykset tulivat voimaan vuonna 2017.