Ruoppaus ja niitto 

Viimeksi päivitetty: 14.09.2023

Vesilaki ohjaa vesien käyttöä ja rakentamista. Koneellisesti suoritettavasta vesistön ruoppauksesta, ruoppausmassojen läjityksestä, rannan täyttämisestä ja vesikasvien niitosta on vähintään kuukautta ennen toimenpiteiden aloittamista ilmoitettava Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus).

Kun ruoppausmassan määrä ylittää 500 m3, on kyseessä luvanvarainen vesitaloushanke, johon lupaa haetaan aluehallintovirastolta (AVI).

Ruoppausta suunniteltaessa kannattaa tarkistaa kohteen kaavamääräykset sekä selvittää alueen mahdolliset luonnonsuojelualueet.