Ajoneuvon siirtäminen

Viimeksi päivitetty: 05.10.2023

Hollolan kunta vastaa ajoneuvojen siirroista yleisiltä alueilta ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (1508/2019) mukaisesti.

Ajoneuvon siirtäminen voi perustua esim. virheelliseen pysäköintiin, tiealueella tehtävään työhön tai ajoneuvon hylkäämiseen.
Siirtäminen voi olla tapauksesta riippuen lähisiirto tai varastosiirto. Lähisiirto tulee lähinnä kyseeseen virheellisen pysäköinnin tai tiealueella tehtävän työn takia. Lähisiirrossa ajoneuvo siirretään sijaintipaikan läheisyyteen ja varastosiirrossa Lahden Autopurkamolle.

Yksityisellä tiellä tai alueella olevalle hylätylle ajoneuvolle tai romuajoneuvolle kunta suorittaa varastosiirron vain yksityisen tien tienpitäjän tai alueen haltijan perustellusta pyynnöstä. Siirron pyytäjä on velvollinen korvaamaan pyynnöstään siirretyn ajoneuvon siirtokustannukset, jollei niitä saada perittyä ajoneuvon omistajalta.

Siirtopyyntö tulee tehdä kirjallisesti sivun vasemmasta laidasta löytyvällä lomakkeella.

Henkilö- ja pakettiautot:

Maksuihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero.

  • Varastosiirto 96,78e veroton, 120,00e verollinen (alv 24 %)
  • Lähisiirto 72,58e veroton, 90,00e verollinen (24 %)
  • Säilytys 2 kk ylittävältä ajalta euroa/alkava viikko 50,00e veroton, 62e verollinen (24 %)

Kuorma- ja linja-autojen sekä erikoisajoneuvojen siirtomaksut:

Varastoinneista sekä romuajoneuvojen jätehuolloista syntyneet kustannukset peritään toteutuneiden kokonaiskustannusten mukaisesti.