Vesihuollon varautuminen ja häiriötilanteet

Viimeksi päivitetty: 02.04.2024

Häiriötilanteet

Vesihuollon vikailmoitukset otetaan vastaan Lahti Aqua Oy:n päivystävään numeroon 0800 308 08 (24h)

Vesihuollon häiriötilanteista Lahti Aqua Oy tiedottaa verkkosivuillaan www.lahtiaqua.fi ja vaikutusalueen asukkaita tekstiviestitse. Jos puhelinliittymäsi on salainen, prepaid tai yrityksen omistuksessa, voit käydä lisäämässä tiedot asiakasporttaaliin Lahti Aqua Oy:n nettisivujen kautta.

Sähkökatkotilanteessa on tärkeää minimoida vedenkäyttö, vaikka hanasta vettä tulisikin. Erityisesti viemäriin laskettavan veden käyttöä tulisi välttää, jotta voidaan ehkäistä viemäreiden ylivuotoja ympäristöön sekä viemäritulvia kiinteistöillä. Hollolan vesihuoltolaitos ja sen palvelut tuottava Lahti Aqua Oy ovat varautuneet turvaamaan vesihuoltopalveluja myös sähkökatkotilanteessa. Sähkökatkot voivat kuitenkin aiheuttaa häiriöitä vesihuoltopalveluihin ja pitkä sähkökatko voi pahimmassa tapauksessa katkaista veden tulon kokonaan.

Hollola hyödyntää Lahti Aqua Oy:n ison vesihuoltolaitoksen tarjoamia palveluita, jotta riittävät osaaminen ja resurssointi voidaan varmistaa myös häiriötilanteissa. Hollolan vesihuoltolaitoksella on ajan tasalla oleva varautumissuunnitelma häiriötilanteiden varalle. Talousveden riskejä arvioidaan WSP (water safety plan) työkalun avulla koko vedentuotantoketjulla käyttäjien hanaan asti. Myös jätevesipuolella on käytössä vastaava riskienarvioinnin työkalu SSP (sanitation safety plan). Hallintatoimenpiteitä riskien pienentämiseksi tehdään säännöllisesti esim. laitoksia ja vesihuoltoverkostoja saneeraamalla.

Kiinteistöt vastaavat kuitenkin omista, tonttinsa sisäpuolisten vesi- ja viemärijohtojen toimivuudesta kustannuksellaan. Erityisesti yli 50 vuotta vanhat ja huonokuntoiset vesijohdot ja viemärit voivat olla riski sekä kiinteistölle että ympäristölle. Rankkasateiden lisääntymisen vuoksi on varauduttava viemäritulviin ja niiltä suojautumiseen.

Kotivara

Viranomaisten varautumissuosituksen mukaisesti kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta poikkeustilanteen sattuessa. Vettä tulee varata kaksi litraa juomavettä vuorokaudessa henkilöä kohden ja sen päälle pesu- ja vessavedet. Sähkökatkon aikana tulee välttää jätevesien valuttamista viemäriin ja etenkin WC:n vetämistä. Pidemmän häiriötilanteen sattuessa ei voi vetää WC-pyttyä, vaan tuunata “kuivakäymälä” kuiviketta sisältävin muovipussein.
Kotivarasta lisää tietoa mm. täältä: https://72tuntia.fi/vesi/