Opiskelu perusopetuksessa

Viimeksi päivitetty: 26.09.2023

Perusopetus on perusopetuslain säätelemää opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta. Jokainen Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen.

Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai kun oppivelvollinen on tätä ennen hyväksytysti suorittanut toisen asteen tutkinnon.

Kunnalla on yhteinen opetussuunnitelma, jota täydennetään koulukohtaisilla lukuvuosisuunnitelmilla. Opetussuunnitelmasta ja koulukohtaisista lukuvuosisuunnitelmista käy ilmi koulun tehtävä, toiminta-ajatus, mahdolliset painotukset, tuntijako, oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä opetuksen ja oppimisen arviointi.

Vuosiluokilla 1-6 opetus järjestetään pääsääntöisesti luokanopetuksena ja vuosiluokilla 7-9 aineenopetuksena.

Alkuluokkatoiminta

Alkuluokka on joustava opetusjärjestely lapsen ehyen koulupolun turvaamiseksi

Painotettu opetus

Painotettuun opetukseen pyritään soveltuvuuskokeella

Valmistava opetus

Hollolassa valmistavaa opetusta järjestetään Salpakankaan koulussa

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksen keskeisenä tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä