Taidekokoelma

Viimeksi päivitetty: 25.10.2023

Hollolan kunnan taidekokoelma jakautuu Hollolan kunnan taidekokoelmaan, Ruokolaisten taiteilijapariskunnan lahjoituksiin, sekä Hämeenkosken pitäjän vanhaan taidekokoelmaan.

Taidekokoelman helmiä ovat paikallisten taitelijoiden kuten Jorma Kardénin työt sekä Mauno Hartmannin taideteokset. Hollolalaisille tuttuja taidekokoelmaan kuuluvia töitä ovat myös Timo Jakolan pastellimaalaukset. Kunnan kokoelmaan kuuluu myös useita muita matrikkelitaiteilijoiden töitä sekä tasokkaita grafiikan töitä muun muassa Olavi Ryypöltä ja Antti Salokanteleelta.

Taidekokoelman teokset on uudelleenluetteloitu, kuvattu ja digitoitu vuoden 2020 kevään ja kesän aikana.

Taidekokoelman teoksia pyritään ensisijaisesti asettamaan esille kunnan tiloihin. Järjestämme myös teemoittain lyhytaikaisia näyttelyitä.

Liisa ja Timo Ruokolaisen kokoelma

Hollolan kunta sai maaliskuussa 1982 vastaanottaa komean taidelahjoituksen hollolalaiselta taiteilijapariskunnalta Liisa ja Timo Ruokolaiselta.

Lahjoituskokoelma käsitti alkuvaiheessa noin 80 teosta, maalauksia, veistoksia ja grafiikanlehtiä. Liisa ja Timo Ruokolainen täydensivät lahjoitustaan vielä vuosina 1991 ja 1995. Tällä hetkellä se muodostaa jo yli sadan taideteoksen kokoelman. Teokset ovat pääasiallisesti Lahden Taiteilijaseuraan kuuluvien taiteilijoiden töitä. Ruokolaisten omia taideteoksia Hollolan kunnan kokoelmassa on vain muutama.

Lahden kaupunginmuseon amanuenssi Maija-Riitta Kallio on kirjoittanut lahjoituskokoelmasta hyvin laajan kuvauksen teokseen Yhteen hitsattu liitto – Liisa ja Timo Ruokolaisen elämä ja taide.

”Lahjoituskokoelma on läpileikkaus päijäthämäläistä taidetta. Kokoelman taiteilijat ovat kansallisesti ja kansainvälisestikin ansioituneita. Kokoelma on yhtenäinen sekä ajallisesti että alueellisesti, sen taiteilijoista moni on jossakin vaiheessa asunut myös Hollolassa. Kokoelmassa on teoksia tunnetuilta taiteilijanimiltä, kuten Mauno Hartman, Reino Hietanen, Jorma Kardén, Olavi Lanu, Pentti Papinaho, Matti Koskela, Arto Pennanen ja monia muita.”

”Taidehan on tarkoitettu ihmisten iloksi.” Tämä Timo Ruokolaisen ajatus toteutuu edelleen käytännössä. Liisa ja Timo Ruokolaisen lahjoitusten ansiosta Hollolan virastoissa, kouluissa, päiväkodeissa ja vanhainkodeissa kuntalaiset voivat löytää kauneutta ja silmäniloa. Liisan ja Timon toivomuksena oli, että kokoelma saataisiin joskus esitellyksi kuntalaisille kokonaisuudessaan.

Lahjoituskokoelman taideteokset on luetteloitu.