Yksityistieavustukset

Viimeksi päivitetty: 12.02.2024

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten.

Hollolan elinvoimavaliokunta päättää yksityisteiden kunnanavustusten perusteista ja jakaa tiekunnille kunnanavustukset avustusperusteiden ja valtuuston hyväksymän määrärahan puitteissa. Jos kunnanavustuskelpoisuutta ei aikaisemmin ole haettu, oikeutta avustuksen saamiseksi tai muutosta pistelukuun on haettava tammikuun loppuun mennessä. Vuosiavustukset edellisen vuoden kustannuksiin on normaalisti haettava 31.maaliskuuta mennessä.

Ennen avustusten hakemista tiekunnan tulee liittyä kunnan ylläpitämään yksityisteiden kunnossapitoavustusjärjestelmään. Tiekunnan tulee myös ilmoittaa tiekunnassa tapahtuneet merkittävät muutokset, kuten tiekunnan kokonaispituuden muutokset avustusjärjestelmän pisteytyksen uudelleen laskemiseksi.

Edellä mainitut liittyminen kunnossapitoavustusjärjestelmään ja ilmoitukset muutoksista tiekunnan kokonaispituuteen tehdään oheisen perustietolomakkeen kautta. Ilmoitukset edellisen vuoden muutoksista tulee toimittaa kuntaan viimeistään seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.