Sijainnin merkintä

Viimeksi päivitetty: 26.10.2023

Rakennuksen paikka ja korkeusasema merkitään tontilla ennen rakentamisen aloittamista. Merkintä tehdään asiakkaan tilauksesta sen jälkeen, kun rakennuslupa on myönnetty. Rakennuksen paikka merkitään hyväksytyn asemapiirroksen mittojen mukaisesti. Rakennuksista merkitään äärikulmat neljä nurkkapistettä. Rakennuksen paikka merkitään maastoon puupaaluin ja tarvittaessa maalimerkein.

Rakennuslupamaksuun sisältyy yksi rakennuksen maastoon merkintä. Mikäli halutaan tilata alustava merkintä ennen varsinaista rakennuksen sijainnin merkintää, tästä peritään erillinen maksu.

Asemakaava-alueilla rakennusten paikan merkinnän suorittaa kunnan mittauspalvelut ja se tilataan paikkatietokoordinaattorilta. Muilla alueilla rakennuksen sijainnin varmistavat rakennustarkastajat. Korko tuodaan tontille (N2000) yleensä sijainnin merkinnän yhteydessä, mutta se on mahdollista tilata tontille jo ennen sijainnin merkintääkin.

Sijaintikatselmus

Sijaintikatselmus tontilla suoritetaan asiakkaan tilauksesta, kun rakennuksen perustukset ovat valmiit. Sijaintikatselmuksessa todetaan, että rakennuksen sijainti ja korkeusasema ovat hyväksyttyjen piirustusten mukaiset. Se tilataan asemakaava-alueella paikkatietokoordinaattorilta. Sijaintikatselmuksella varmistetaan, että rakennuksen sijainti ja korkeusasema ovat hyväksytyn rakennusluvan mukaiset.