Hollolan vesihuoltolaitos

Viimeksi päivitetty: 11.04.2024

Vesihuoltolaitos toimittaa hyvälaatuista talousvettä koteihin 24/7/365 jatkuvana palveluna. Lisäksi jätevedet puhdistetaan tehokkaasti ja näin suojellaan niin vesistöjä, ympäristöä kuin ihmisten terveyttä. Vesihuoltopalveluiden tuottaminen edellyttää monipuolista osaamista, mittavaa infrastruktuuria ja varautumista erilaisiin tilanteisiin. Vesihuoltopalvelujen toimivuus ei ole itsestäänselvyys, vaan siitä pidetään huolta esimerkiksi pitämällä vesihuoltoverkostot toimintakuntoisina niitä saneeraamalla.

Hollolan vesihuoltolaitoksen verkostojen piirissä on arvioitu olevan noin 18 500 asukasta. Hollolan vesihuoltolaitos on kunnan erillinen taseyksikkö, joka omistaa vedenottamot, talousvesi-, jätevesi- ja hulevesiverkostot sekä Hämeenkosken jätevedenpuhdistamon ja vastaa investointien suunnittelusta, toteutuksesta ja rahoituksesta.

Asiakaspalvelusta ja käytännön toiminnasta vastaa Lahti Aqua Oy.

Näihin vesihuoltopalveluihin sisältyy vedenhankinta ja -jakelu, viemäröinti ja jätevedenpuhdistus sekä asiakaspalvelu sisältäen uudet liittymät, laskutuksen ja tiedottamisen.

Linkkien kautta pääset Lahti Aqua Oy:n verkkosivuille , josta löytyy asiakaspalvelun yhteystiedot ja paljon lisätietoja esim. vesihuollon hinnastot, yleiset toimitusehdot ja sopimusehdot.

Vesihuollon kustannukset katetaan asiakkailta perittävillä maksuilla. Lasillinen vettä omasta hanasta maksaa Hollolassa keskimäärin 0,0008 € (huomioitu vesi- ja jätevesimaksut sekä perusmaksu 1.6.2024 alkaen). Talousveden ja jäteveden maksuihin kuluu päivässä yhdeltä henkilöltä keskimäärin noin 0,95 euroa. Korkealaatuisen vesihuoltopalvelun hinta on siis hyvin kohtuullinen. Vesimaksuilla varmistetaan, että vesihuollon palvelut toimivat jatkossakin sujuvasti.

Hollolan vesihuoltolaitoksen talousvesi on hyvälaatuista pohjavettä, jota on riittävästi saatavissa kunnan laajoista pohjavesivarannoista. Ennen vesijohtoverkostoon johtamista laadukasta pohjavettä käsitellään vain vähän, pH-arvoa nostetaan alkaloimalla ja sitä desinfioidaan mikrobiologisen turvallisuuden varmistamiseksi. Laatua tutkitaan säännöllisesti ja Hollolassa, kuten muuallakin Suomessa, juodaan ehkä maailman parasta hanavettä.

Tarkempaa tietoa talousveden laadusta, tarkkailusta ja käsittelystä löydät Lahti Aqua Oy:n verkkosivuilta.

 

Pääosa Hollolan viemäröidyistä jätevesistä käsitellään Lahden Ali-Juhakkalan ja Kariniemen jätevedenpuhdistamoissa, joista käsitellyt jätevedet johdetaan Porvoonjokeen.

Hämeenkosken alueella on oma jätevedenpuhdistamo, josta käsitellyt jätevedet johdetaan Teuronjokeen.

Tarkempaa tietoa jäteveden puhdistuksesta löydät Lahti Aqua Oy:n verkkosivuilta.

Kiinteistöjen omistajat ja käyttäjät varmistavat osaltaan veden hyvää laatua pitämällä huolta kiinteistöjen vesijärjestelmistä.

Juomavedeksi tai ruoanlaittoon käytettäessä hanavettä tulee juoksuttaa aamuisin ja pidempien käyttötaukojen jälkeen niin kauan, että vesi tuntuu selkeästi kylmältä. Vesijohdoissa pitkään seisovan tai vähän vaihtuvan kylmänkin veden laatu heikkenee ja se saattaa haista ja maistua ummehtuneelta. Tämä johtuu veden lämpenemisestä, bakteerien kasvusta ja järjestelmästä seisovaan veteen liukenevista aineista. Erityisesti huonokuntoiset kiinteistöjen vesijohdot tai tonttijohdot heikentävät veden laatua. Toisaalta myös uusista vesikalusteista voi liueta metalleja ja muita aineita veteen.

Jos kiinteistön vesijärjestelmä tai vesipiste on esimerkiksi loma-ajan vuoksi käyttämättä tai vähällä käytöllä pitemmän aikaa, legionellabakteerien lisääntyminen vesijärjestelmässä voi aiheuttaa terveysvaaran. Legionellan kasvua vesijärjestelmissä voidaan yleensä torjua huolehtimalla siitä, että kylmä talousvesi on riittävän kylmää (< 20 °C) ja että lämmin vesi on riittävän kuumaa (usein vähintään 55 °C) koko vesijärjestelmässä. Lisätietoa Legionellasta vesijärjestelmissä löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla.

Jätevesiviemäriin kuuluu vain vessapaperia, virtsaa, ulostetta ja niiden huuhteluvettä sekä pesuvedet. Viemäri ei ole roskis, jolloin esim. lääkkeitä, kemikaaleja, rasvoja, puhdistyspyyhkeitä, vaippoja tai muita roskia ei saa heittää pyttyyn. Jätevesien laatu paljastaa, että kodeissa käytetään ja viemäriin päätyy paljon sellaisia tuotteita, jotka sisältävät ympäristölle vaarallisia ja haitallisia aineita. Roskat voivat myös tukkia viemäreitä ja aiheuttaa häiriöitä jätevesipumppaamoilla. Haitalliset aineet heikentävät erityisesti pienempien jätevedenpuhdistamoiden toimintaa, jolloin vesistöön voi päästä enemmän kuormitusta. Oikein toimimalla voi siis vaikuttaa!  Lisää tieto linkkien kautta Pytty.fi-sivuilta.