Kaivulupa

Viimeksi päivitetty: 29.09.2023

Kaivutöiden suorittaminen kunnan yleisillä alueilla vaatii kaivuluvan.

Hollolan kunnan omistamilla alueilla kaivettaessa on noudatettava kaivuluvan liitteenä toimitettavia kaivulupien erityisehtoja.

Työalueella tulee pitää tarvittaessa alkukatselmus, jossa sovitaan työsuorituksen aikataulusta, työmaa-aikaisesta liikenteen järjestelystä sekä todetaan työalueen nykytila ennen töiden aloittamista.

Työn valmistuttua on siitä ilmoitettava kunnan rakennuttajavalvojalle, joka yhdessä hakijan kanssa suorittaa paikalla lopputarkastuksen, että työ on suoritettu lupaehtojen mukaisesti ja työlle edellytettyä laatutasoa noudattaen.

Sijoituslupaa ei tarvita, mikäli kyse on kaapelien sijoittamisesta olemassa oleviin suojaputkiin tai kiinteistöliittymissä, kun katua ei tarvitse alittaa.

Myöskään johtojen korjaustöille ei tarvitse hakea sijoituslupaa.

Kaivulupaa haetaan kirjallisesti ja hakemuksen liitteenä tulee olla kaivulupien erityisehdot.

Kaivulupahakemus (Excel)

Lähetä hakemus

  • sähköpostitse osoitteella kirjaamo@hollola.fi tai
  • postitse osoitteeseen: Hollolan kunta, PL 66, 15871 Hollola

Sijoituslupa

Johtojen, rakenteiden ja laitteiden sijoittaminen yleisille alueille vaatii luvan. Sijoituslupa on maksullinen.

Luvan ehdoissa voidaan edellyttää
– kaivulupaa
– työnaikaisten liikennejärjestelyjen esittämistä kaivulupahakemuksen yhteydessä

Kaapeleilla asennusyvyys tulee olla vähintään 0,7 metriä. Katujen alitukset tulee lähtökohtaisesti tehdä katuja aukikaivamatta (tunkkaamalla tai poraamalla), mikäli se teknisesti on mahdollista. Rakennetut kaapelit tulee kartoittaa ennen kaivannon peittämistä ja sijaintitiedot tulee toimittaa Hollolan kunnalle DWG- tai DXF -formaatissa, koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK26.

Ellei muuta ole sovittu, on luvan saaja velvollinen myöhemmin kunnan sitä vaatiessa siirtämään johdon omalla kustannuksellaan toiseen kunnan osoittamaan paikkaan.

Sijoituslupaa ei tarvita, mikäli kyse on kaapelien sijoittamisesta olemassa oleviin suojaputkiin tai kiinteistöliittymissä, kun katua ei tarvitse alittaa. Samoin johtojen korjaustöille ei tarvitse hakea sijoituslupaa, vaan ainoastaan kaivulupa.

Sijoituslupaa haetaan kirjallisesti ja hakemuksen liitteenä tulee olla suunnitelmakartta kohteesta.

Sijoituslupahakemus (pdf)

Lähetä hakemus

  • sähköpostitse osoitteella kirjaamo@hollola.fi tai
  • postitse osoitteeseen: Hollolan kunta, PL 66, 15871 Hollola

Johtojen, rakenteiden ja laitteiden sijoitusluvasta perittävät maksu on 100e (Alv.0%).

Sijoituslupa luokitellaan viranomaistoiminnaksi, joten hinnasta ei peritä arvonlisäveroa.