Luonnonmuistomerkit

Viimeksi päivitetty: 13.09.2023

Puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella, voidaan määrätä rauhoitetuksi luonnonmuistomerkiksi. Rauhoitettua luonnonmuistomerkkiä ei saa vahingoittaa eikä turmella.

Kunnan vastuulla on yksityisen omistamilla maa-alueilla sijaitsevien luonnonmuistomerkkien rauhoittaminen alueen omistajan hakemuksesta tai suostumuksella.

Luonnonmuistomerkin rauhoittamista voi hakea ympäristönsuojeluviranomaiselta vapaamuotoisella hakemuksella, jossa tulee esittää kuvaus kohteesta, sijainti ja perustelut rauhoituksen hakemiselle. Hakemuksen voi toimittaa osoitteeseen kirjaamo@hollola.fi tai postitse Hollolan kunta / ympäristönsuojeluviranomainen, PL 66, 15871 Hollola.