Hollolan koulut

Viimeksi päivitetty: 26.09.2023

Hollolassa on kymmenen koulua. Koulut on jaettu pohjoiseen- ja eteläiseen palvelualueeseen. Pohjoisella palvelualueella sijaitsevat Kalliolan ja Paimelan koulut, Heinsuon koulu, Pyhäniemen koulu, Tiilikankaan koulu sekä Hämeenkosken koulu. Eteläisen palvelualueen kouluiksi luetaan Herralan ja Nostavan koulut sekä Salpakankaan koulu. Kankaan erityiskoulu sijaitsee Salpakankaan koulun yhteydessä.

 • Heinsuon koulu

  Heinsuon koulu

  Heinsuon koulu on 5.-9. -luokkien yhtenäiskoulu Hollolan pohjoisella palvelualueella.

 • Herralan koulu

  Herralan koulu

  Herralan koulu on pieni maalaiskoulu, jossa toimivat ryhmät esiopetuksesta neljänteen vuosiluokkaan asti.

 • Hämeenkosken koulu

  Hämeenkosken koulu

  Hämeenkosken koulussa on ryhmiä esioppilaista kuudenteen vuosiluokkaan sekä yksi erityisluokka.

 • Kalliolan koulu

  Kalliolan koulu

  Kalliolan koulu on esiopetuksesta kuudenteen vuosiluokkiin käsittävä alakoulu.

 • Kankaan koulu

  Kankaan koulu

  Kankaan koulu on Hollolan vaativan erityisen tuen koulu perusopetuksen oppilaille.

 • Nostavan koulu

  Nostavan koulu

  Nostavan koulussa on oppilaita esikoululaisista neljänteen vuosiluokkaan.

 • Paimelan koulu

  Paimelan koulu

  Paimelan koulu on esiopetuksesta neljänteen vuosiluokkaan käsittävä alakoulu.

 • Pyhäniemen koulu

  Pyhäniemen koulu

  Pyhäniemen koulussa toimivat luokat 1-4 ja esiopetus osana alkuluokkatoimintaa.

 • Salpakankaan koulu

  Salpakankaan koulu

  Salpakankaan koulussa on oppilaita esiopetuksesta yhdeksänteen luokkaan asti sekä perusopetukseen valmistavassa opetuksessa.​

 • Tiilikankaan koulu

  Tiilikankaan koulu

  Tiilikankaan koulussa toimivat ryhmät esiopetuksesta neljänteen luokkaan saakka sekä pohjoisen palvelualueen 1-4 erityisluokat.