Hallinto ja organisaatio

Viimeksi päivitetty: 13.09.2023

Kunnan johtaminen jakautuu poliittiseen johtamiseen ja ammattijohtamiseen. Kunnan ylimmän johtamisen kokonaisuus koostuu kuntavaaleissa valitusta valtuustosta ja valtuuston nimeämästä kunnanhallituksesta sekä ammattijohtajana toimivasta kunnanjohtajasta. Kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Valtuusto siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille ja viranhaltijoille hallintosäännöllä.