Tilapäinen varhaiskasvatus

Viimeksi päivitetty: 05.06.2024

Tilapäinen varhaiskasvatus on vaihtoehto perheelle silloin, kun varhaiskasvatusta tarvitaan satunnaisesti. Tilapäistä varhaiskasvatusta toteutetaan mahdollisuuksien mukaan perhepäivähoidossa, mutta joskus myös päiväkodeissa silloin, kun ryhmässä on paikkoja vapaana, esimerkiksi vakituisten lasten vapaapäivinä. Jos hän tarvitsee varhaiskasvatusta yhtäjaksoisesti 10 päivää tai enemmän, on haettava varhaiskasvatuspaikkaa. Työstä, opiskelusta tai muusta syystä johtuvaa säännöllistä varhaiskasvatuksen tarvetta (esim. kerran viikossa) ei lueta tilapäiseksi. Esiopetuksessa oleva lapsi voi käyttää palvelua satunnaiseen esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen tarpeeseen. Palvelua voi saada myös yksityisessä varhaiskasvatuksessa oleva lapsi, mikäli se on mahdollista ko. ajankohtana. Tilapäinen varhaiskasvatus ei estä lasten kotihoidon tuen saamista.

Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta peritään maksu:

Osapäivä (alle 5h/päivä) – 10€/pv/lapsi
Kokopäivä (yli 5h/päivä) – 18 €/pv/lapsi
Vuorohoito – 25€/pv/lapsi