Luonnon virkistyskäytön kehittämissuunnitelma

Viimeksi päivitetty: 05.10.2023

Hollolan kunta on laatinut ja hyväksynyt päätöksenteossaan Monta luontoa – monta mahdollisuutta Luonnon virkistyskäytön kehittämissuunnitelman syksyllä 2023. Suunnitelma ohjaa virkistyskäytön kehittämistä luontokohteissa ja näkyvyyden kannalta.

Haluamme olla hyvä kumppani luonnolle, asukkaille, yrityksille, yhdistyksille, yrityksille ja matkailijoille. Tavoitteenamme on ottaa huomioon toiveet, joita luonnossa liikkumiseen liittyy. Tämän vuoksi tapahtumat ja erilaiset sidosryhmät, sekä verkostot ovat arvokkaita ajatusten vaihdon paikkoja.

Meillä on upeat mahdollisuudet luonnossa hyvään virkistäytymiseen. Pidetään huolta, että näin on myös tulevaisuudessa.

Kehittämissuunnitelman pääkohdat vuosille 2023 – 2025 mm.:

  • Soisalmensuon ylityksen parantaminen
  • Luonnonsuojelualueiden merkinnät
  • Luontotapahtumien lupahakemusten helpottaminen
  • Vieraslajitorjunta ja muu luonnon monimuotoisuuden hoito