Tietoa varhaiskasvatuksesta

Varhaiskasvatus on varhaiskasvatuslain 540/2018 alaista toimintaa.

Varda – varhaiskasvatuksen tietovaranto

VARDA on kansallinen varhaiskasvatuksen tietovaranto, johon Hollolan kunnalla on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen toimipaikoista, henkilöstöstä sekä varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan.

Sosiaaliasiamies

Varhaiskasvatuslaki (540/2018) 53§ määrittelee, että vanhemmilla ja huoltajilla on oikeus saada sosiaaliasiamiehen palveluita. Sosiaaliasiamiehellä on puolueeton ja neuvova rooli. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.

Muistutus ja ilmoitusvelvollisuus

Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Mikäli lapsen huoltaja on tyytymätön varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun, kannattaa asian selvittämiseksi ensisijaisesti olla yhteydessä varhaiskasvatuksen henkilökuntaan tai lähiesimieheen.