Osoitteet ja nimistö

Viimeksi päivitetty: 12.12.2023

Kunta vastaa opaskartan ylläpidosta ja osoitenumeroiden antamisesta sekä taajama- että haja-asutusalueelle.

Taajama-alueelle tiennimet annetaan asemakaavassa ja osoitenumerointiin käytetään tonttijakoon liittyvää juoksevan osoitenumeron järjestelmää.

Haja-asutusalueelle tienimet vahvistetaan viranhaltijapäätöksellä. Osoitenumero määräytyy sen mukaan kuinka kaukana kiinteistön liittymä on tien alkupisteestä.

Osoitenumero annetaan pääsääntöisesti siten, että kadun alkupäästä katsoen parilliset numerot ovat oikealla ja parittomat vasemmalla puolella.

Osoitteet ja nimistö pysyvät ajan tasalla kunnan osoitejärjestelmässä ja nimistörekisterissä.

Painettua opaskarttaa myydään Asiointipiste Piipahluksessa Hollolan kirjastossa.