Asuminen ja ympäristö

Hollola tarjoaa laadukasta ja viihtyisää elämää niin uusille kuin nykyisille asukkaille. Täältä löydät tietoa asumiseen, tontteihin ja rakentamiseen, katuihin ja liikenteeseen, kehitykseen ja kaavoitukseen, karttoihin ja paikkatietoon sekä ympäristöasioihin liittyen.

Asuminen

Vuokra-asunnot, asumisoikeusasunnot, asumisen tuet. Jätehuolto, vesihuolto ja paljon muuta asumiseen liittyvää.

Kehitys ja kaavoitus

Kaavoituksella varataan alueita muun muassa asumisen, yritystoiminnan, liikenteen ja ulkoilun järjestämiseen. Osallisena voit vaikuttaa kaavoitukseen. Teemme yhdessä tulevaisuuttamme.

Kadut ja liikenne

Katujen, kevyen liikenteen väylien sekä puistojen ja viheralueiden suunnittelulla ja rakentamisella pyritään luomaan viihtyisä ja turvallinen ympäristö niin pienille kuin isommillekin kulkijoille.

Kartat ja paikkatieto

Paikkatieto- ja mittauspalvelut vastaa kunnan kartta-aineistojen ylläpidosta. Paikkatietoaineistoja on kattavasti nähtävissä kunnan karttapalvelussa, sekä erilaisia karttaotteita on tilattavissa kauppapalvelusta.

Ympäristö

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen hoitaa ympäristönsuojelun viranomaistehtäviä sekä ympäristönsuojelun yleisiä edistämistehtäviä esimerkiksi pohja- ja pintavesien ja maaperän suojelun saralla. Viranomaistehtäviin sisältyy muun muassa ympäristönsuojeluun liittyvien ilmoitusten ja hakemusten käsittelyä ja erilaisia valvontatehtäviä.

Luontoreitit ja -kohteet

Hollolan retkeily ja luontokohteet ovat monipuolisia ja kauniita. Hollolan alueella on useita luontopolkuja, retkeilyreittejä, luonnonsuojelualueita ja geologisesti arvokkaita kohteita. Alueen eläimistö ja kasvisto on myös runsaslajinen.