Haku varhaiskasvatukseen

Viimeksi päivitetty: 16.04.2024

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus on lain mukaan jätettävä 4 kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista ja yllättäen tulleen hoidontarpeen vuoksi hakuaika on 2 viikkoa. Tällainen ennakoimaton tarve voi olla työllistyminen, opinnot, koulutus tai muutto kuntaan. Kaikilla varhaiskasvatusikäisillä lapsilla on oikeus kokoaikaiseen subjektiiviseen varhaiskasvatukseen.

Siirry sähköiseen hakemukseen , opens in a new tab

Hakemuksesta aloitukseen

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen alkaa sähköisen varhaiskasvatushakemuksen täyttämisellä. Paperisen lomakkeen täyttämisestä voi olla yhteydessä palveluohjaukseen. Hakemus käsitellään noin kuukautta ennen paikan tarvetta. Huomioimme lapsen hoidon tarpeen, mahdolliset lapsen erityistarpeet, hakemukselle kirjatut toiveet sekä yksiköidemme paikkatilanteen. Palveluohjauksesta ollaan yhteydessä perheeseen, mikäli hakemukselle tarvitaan tarkentavia tietoja. Muutoksista hakemuksen tiedoissa tulee ilmoittaa palveluohjaukseen.

Jos hakemuksella on annettu lupa sähköiseen tiedoksiantoon, lähetetään päätös paikasta sähköisesti. Ilmoitus päätöksestä tulee sähköpostiviestillä. Päätös on nähtävissä ja tulostettavissa varhaiskasvatuksen WEB-palvelun Meidän perhe -sivulla. Palvelu vaatii sähköisen tunnistautumisen. Mikäli sähköistä tiedoksiantoa ei ole hyväksytty, päätös lähetetään postitse.

Paikka tulee vastaanottaa tai tarjotusta paikasta kieltäytyä kahden viikon kuluessa päätöksestä. Aloituspäivää voi siirtää enintään kuukaudella ennen paikan vastaanottamista. Varhaiskasvatuspaikasta ollaan yhteydessä perheeseen ja kerrotaan hoidon aloittamiseen liittyvistä käytänteistä sekä sovitaan huoltajan kanssa tutustumisesta. Perhe käy tutustumassa lapsen hoitopaikkaan ennen hoidon alkamista. Tutustumisen yhteydessä varhaiskasvatuksen lähiesimies täyttää yhdessä perheen kanssa #kotoisapolku -lomakkeen, jossa sovitaan tarkemmin lapsen varhaiskasvatukseen liittyvistä asioista. Asiakkuus ja laskutus alkavat #kotoisapolku -lomakkeessa vahvistetun aloituspäivän mukaan.

Tulotietojen toimittaminen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu lasketaan palvelun tarpeen, perheen koon ja yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tulotiedot tulee toimittaa hoidon aloitusta seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä. Lisäksi maksu tarkistetaan kaikilta asiakkailta vuosittain elokuussa, jolloin kaikkien asiakkaiden tulee toimittaa viimeisimmät tulotiedot.

Sähköinen asiointi

Varhaiskasvatuksen WEB-palvelut – Varhaiskasvatuksen asiakasperheiden sähköinen asiointipalvelu.
Wilma – Varhaiskasvatuksen ja kodin välinen yhteydenpitojärjestelmä ja ensisijainen viestintäkanava.
Edlevo – Lasten hoitoaikojen, poissaolojen ja varahakijoiden ilmoittaminen. Edlevoa voi käyttää mobiilisovelluksella tai selaimen kautta.