Yksityisteiden kunnossapidon avustaminen

Viimeksi päivitetty: 04.04.2024

Kunnossapitoavustusta myönnetään vain ympärivuotiselle, pysyvän asutuksen osuudelle tiestä tai tieosuudelle, joka on tärkeä pysyvän asutuksen läpikulkutienä. Avustuskelpoisen tien vähimmäispituuden on oltava 400 metriä.

Kunnan toiminnasta johtuva palveluliikenne on sallittava ilman erillistä veloitusta silloin, kun palveluliikenne kohdistuu avustusta hakevan tiekunnan osakkaan kiinteistölle.

Avustuksen määräytyminen

Kunnossapitoavustus määräytyy tiekunnan edellisen vuoden kunnossapitokustannusten perusteella ja voimassa olevan pisteluvun mukaan laskettuna ja käytettävissä olevan määrärahan puitteissa.
Lue lisää tiedostoista; Yksityistien avustuskelpoisuusperusteet.

Vuosittaista kunnossapitoavustusta on haettava maaliskuun loppuun mennessä.

Vuoden 2024 yksityisteiden kunnossapitoavustuksen haku on päättynyt.