Kuljetus esiopetukseen

Viimeksi päivitetty: 08.03.2024

Maksuttomaan esiopetukseen myönnetään kuljetus, mikäli lapsen päivittäinen matka yhteen suuntaan ylittää kolme kilometriä, tai matka muutoin muodostuu hänelle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, tai kuljetustarpeelle on muu perusteltu syy. Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen tarve rajaa esioppilaan kuljetusoikeutta. Esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen ei ole kuljetusoikeutta.

Kunta järjestää esi- ja peruskoulun oppilaille maksuttoman kuljetuksen tai avustaa oppilaan kuljettamista tai saattamista seuraavissa tapauksissa, kun oppilas käy kunnan osoittamaa koulua:

  • oppilas on esi.-2. luokalla ja hänen koulumatkansa on yli 3 km pitkä
  • oppilas on 3.-9. luokalla ja hänen koulumatkansa on yli 5 km pitkä
  • koulumatka muodostuu ilman kuljetusta oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Koulumatkan vaikeutta tai vaarallisuutta arvioidaan koululiitu-ohjelman ja rasittavuutta asiantuntijalausunnon (lääkärinlausunto) pohjalta.

Jos oppilas käy muuta kuin kunnan osoittamaa koulua, ei koulumatkakustannuksia myönnetä kuin erityisestä syystä, joka voi olla terveydentilaan liittyvä tai muu harkinnanvarainen syy (koulukuljetushakemus). Vieraan kunnan kouluissa käymistä ei tueta matkakustannusten osalta. Vesikansan oppilaille yläkoulupaikan osoittaa Lahden kaupunki. (Sivistyslautakunnan 14.6.2011 hyväksymät ohjeet koulukuljetuksista.)

Koululaiskuljetukset esi- ja perusopetuksessa 2024-2025 , avautuu uuteen välilehteen Lue lisää sivulta: Koululaiskuljetukset , avautuu uuteen välilehteen

Mikäli esioppilas tarvitsee kuljetusta muun kuin matkan pituuden perusteella (esim. terveydellinen syy),
huoltaja voi hakea harkinnanvaraista koululaiskuljetusta.

Kuljetushakemus harkinnanvaraisiin kuljetuksiin , avautuu uuteen välilehteen