Alkuluokkatoiminta

Viimeksi päivitetty: 06.09.2023

Alkuluokkatoiminta Hollolassa on esi- ja alkuopetuksen (1. ja 2. luokat) suunniteltua päivittäistä työskentelyä yhteisessä oppimisympäristössä. Lapsiryhmässä työskentelevät esiopettaja ja luokanopettaja, tarvittaessa lastenhoitaja ja/tai koulunkäyntiavustaja ja osan aikaa erityisopettaja moniammatillisena tiiminä. Alkuluokassa esikoululainen kasvaa koululaiseksi ikäistensä joukossa koululaisten mallia seuraten. Lapsi jatkaa mahdollisuuksien mukaan eka- ja tokaluokkalaisena tuttujen aikuisten ja lasten kanssa. Hän saa tarvittaessa yksilöllistä tukea oppimiseen ja kasvuun. Toiminta perustuu Hollolan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaan, se on toiminnallista ja leikinomaista. Toiminta tapahtuu erilaisissa lapsen oppimista ja leikkiä tukevissa toimintaympäristöissä ja se toteutuu erilaisissa ja erikokoisissa ryhmissä. Hollolassa alkuluokkien lapsiryhmät muodostetaan vuosittain lapsimäärän ja tilojen mukaan alueellisesti ja yksikkökohtaisesti.