Kotihoidon tuki

Viimeksi päivitetty: 03.11.2023

Lasten kotihoidon tukea maksetaan alle 3-vuotiaasta lapsesta, joka ei ole varhaiskasvatuksessa. Kotihoidontukea voi saada aikaisintaan vanhempainrahakauden päätyttyä. Lasta voi hoitaa jompikumpi huoltajista tai hoito voi olla järjestetty muuten yksityisesti. Tukea maksetaan myös kotona hoidettavista alle kouluikäisistä sisaruksista. Kotihoidon tuki muodostuu hoitorahasta ja mahdollisesta perheen tulojen mukaan määräytyvästä hoitolisästä. Kotihoidon tukea haetaan Kelasta, ja päätöksistä ja maksatuksesta vastaa Kela.


Lasten kotihoidon tuen kuntalisä ei ole käytössä Hollolassa.