Osayleiskaavat

Viimeksi päivitetty: 13.09.2023

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittaminen ja niiden välisten yhteyksien järjestäminen. Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen osaa. Osa-alueelle laadittavaa kaavaa kutsutaan osayleiskaavaksi. Maaseutu- ja ranta-alueilla yleiskaava voidaan laatia myös siten, että sitä voidaan käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena. Yleiskaava on lisäksi ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä muussa alueiden käyttöön liittyvässä suunnittelussa.

osayleiskaavakartta

Ajantasainen osayleiskaava löytyy karttapalvelustamme.

Valitse Karttapalvelun vasemman laidan kuvakkeista tasot
Osayleiskaava ja Osayleiskaava-alueet.

Kaavamääräykset löytyvät  klikkaamalla kartalta valittua aluetta ja sen jälkeen kohtaa Lisätiedot

Karttapalveluun.

Kaavojen julkaisusivulle

Tällä hetkellä ei vireillä olevia osayleiskaavoja.

  • Asemakaavat

    Asemakaavat

    Asemakaavalla määritellään yksityiskohtaisesti alueiden käyttötarkoitus.

  • Strateginen yleiskaava

    Strateginen yleiskaava

    Strategiseen yleiskaavaan kuuluu pääkartta ja neljä teemakarttaa.