Hakeminen ja irtisanominen

Viimeksi päivitetty: 08.12.2023

Hakeminen Wilman lomakkeella

Iltapäivätoimintaan haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Hakuaika on tammikuussa. Hakemus tehdään sähköisesti Wilman kautta. Muin aikoina toimintaan voi hakea paperilomakkeella. (Lataa tiedosto).

Wilma

Paikan myöntäminen

Iltapäivätoimintapaikka pyritään ensisijaisesti myöntämään kaikille toimintaan määräajassa hakeneille oppilaille. Myös erityisen tuen lasten tarpeet huomioidaan. Mikäli hakemuksia on enemmän kuin resursseja, valinta suoritetaan yhdenvertaista valintaperustetta noudattaen arvontana. Ensimmäisessä vaiheessa arvonta suoritetaan määräajassa hakeneiden 1. luokkalaisten kesken ja toisessa vaiheessa muiden määräajassa hakeneiden kesken. Ryhmän koko määräytyy pedagogisin perustein. Yhdellä ohjaajalla voi olla enintään 20 lasta. Mikäli ryhmissä on tilaa, voidaan toimintaan ottaa mukaan myös myöhemmin hakeneita.

Irtisanoutuminen

Iltapäivätoimintapaikka irtisanotaan kirjallisesti. Lomake on ladattavissa tällä sivulla. Irtisanomisesta tulee aina ilmoittaa myös koulun toimistosihteerille. Mikäli iltapäivätoiminnasta irtisanoutuvalla oppilaalla on koulukuljetusoikeus, sen uudelleen järjestämiseen on varattava kolme arkipäivää. Irtisanomispäivä on aina kuukauden viimeinen päivä. Irtisanomista ei voi tehdä takautuvasti. Irtisanomiskuukaudelta peritään koko kuukauden maksu.