Varda – varhaiskasvatuksen tietovaranto

Viimeksi päivitetty: 13.09.2023

VARDA on kansallinen varhaiskasvatuksen tietovaranto, johon Hollolan kunnalla on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen toimipaikoista, henkilöstöstä sekä varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan. Tietojen tallentamisesta on määrätty Varhaiskasvatuslaissa 540/2018. Tietojen siirtäminen Vardaan on aloitettu vuoden 2019 alusta. Vardan ylläpidosta vastaa Opetushallitus. Vardaan tallennettuja tietoja voidaan hyödyntää varhaiskasvatuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa sekä tilastoinnissa ja tutkimuksissa. Rekisteröidylla on oikeus katsella hänestä tallennettuja tietoja Vardasta. Lapsen tietoja voivat katsella lapsen huoltajat.

Varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta tallennetaan:

 • nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
 • toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa
 • hakemuksen toimittamispäivämäärä
 • päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
 • varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot
 • tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
 • varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten väestötietojärjestelmään merkityistä huoltajista tallennetaan:

 • nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
 • varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä ja palvelusetelin arvo
 • varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukainen perheen koko
 • maksupäätöksen alkamis- ja päättymispäivämäärä

Niiden lapsen perheeseen kuuluvien vanhempien tietoja, jotka eivät ole lapsen huoltajia, ei tallenneta Vardaan.

Hollolan kunnan varhaiskasvatuksen työntekijöistä tallennetaan:

 • nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
 • toimipaikat ja varhaiskasvatuslaissa tarkoitettu työtehtävä
 • henkilön palvelussuhde sekä henkilön työaika
 • suoritettu varhaiskasvatuslaissa tarkoitetun kelpoisuuden tuova tutkinto
 • osallistuminen täydennyskoulutukseen