Yleisötilaisuuden jätehuolto 

Viimeksi päivitetty: 13.09.2023

Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollosta. Järjestäjä vastaa myös jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta tilaisuuden aikana sekä jätteiden lajittelusta ja erilliskeräämisestä jätehuoltomääräysten mukaisesti. Yleisötilaisuus on suunniteltava siten, että syntyvän jätteen määrä on mahdollisimman vähäinen. Tapahtuma-alueelle on sijoitettava riittävästi ja kattavasti kannellisia jäteastioita eri jätelajien keräämistä varten.

Jätehuoltosuunnitelma

Yli 500 osallistujan yleisötilaisuuksista tulee tehdä jätehuoltosuunnitelma ympäristövalvontaan. Tilaisuuden järjestäjän tulee toimittaa jätehuoltoa koskeva suunnitelma vähintään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta Hollolan kunnan ympäristövalvontaan hyväksyttäväksi.

Suunnitelma saa olla vapaamuotoinen ja sen voi toimittaa sähköpostitse Hollolan kirjaamoon kirjaamo@hollola.fi tai postitse Hollolan valvontajaosto, PL 66, 15871 Hollola.